Landstede Groep

Ouderavonden

Naast de 'gewone' voorlichtingsavonden voor ouders verzorgt de Ouderraad jaarlijks drie Ouderavonden.

Klassenouderavond
Tijdens de klassenouderavond in oktober kunt u kennis maken met de ouders van klasgenoten van uw kind. met elkaar in gesprek kunnen komen om de eerste ervaringen met elkaar te delen.

Thema-ouderavond
In februari is er de jaarlijkse thema-ouderavond. Hier komen onderwerpen aan de orde die in de thuissituatie of in het schoolleven een rol spelen.

Kruip in de huid van uw kind
Wilt u ervaren hoe het is om les te krijgen op het CCC? Dat kan tijdens speciale lesavond voor ouders. U krijgt van tevoren een lesrooster, de schoolregels en huiswerk toegestuurd. U gebruikt de boeken van uw kind en op de bewuste avond in maart volgt u vervolgens drie lessen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@orfeogymnasium.nl

Ons bezoekadres:
Internationaal gymnasium Orfeo
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle