Landstede Groep

Passend onderwijs

Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden.

Sinds 1 januari 2013 zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen circa 150 samenwerkingsverbanden ingesteld die allen dezelfde taken en doelstellingen hebben gekregen.  De intentie van deze wet passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere (voortgezet of basis-) onderwijs een plek te geven met de ondersteuning waar dit noodzakelijk is. Het accent is verlegd van 'welke beperkingen heeft deze leerling' naar 'wat heeft deze leerling nodig om goed onderwijs te krijgen'. Een andere manier van denken waar ons samenwerkingsverband in de afgelopen periode zorgvuldig naar heeft gekeken om deze opdracht vorm te geven.

Klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@orfeogymnasium.nl

Ons bezoekadres:
Internationaal gymnasium Orfeo
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle